onsdag 20. mars 2013

Innhenting av tilbud, vurdering og valg

Selv om vi drømmer om egen hytte og at vi skal bygge den selv innebærer ikke at vi kan og vil gjøre alt selv. Det er noen oppdrag som må settes ut til andre. For det første ønsker vi grunnarbeid, støping av såle og oppsett av råbygget utført av andre. Det var også her vi startet å hente inn tilbud. Vi fikk i utgangspunktet bare inn to tilbud på såle og råbygg, men vi følte at tilbudet var såpass bra at vi følte oss fornøyd. Faktisk var det ene tilbudet, det som vi valgte, betraktelig bedre enn det andre. Allerede her burde vi nok ha blitt betenkte. Vi snakket med valgte entreprenør og var på visning og alt virket vel og bra. Det var først når papirene til kommunen i forbindelse med byggesøknad at problemene oppstod. Vi fikk ikke tak i dem lengre. Etter flere runder kontaktet vi Saltdalshytta for råd. De hadde hjulpet oss med å finne dem i utgangspunktet. Vi fikk da bekreftet det vi fryktet, de var i ferd med å gå konkurs.
Ny runde måtte til og tilbud fra flere måtte innhentes. Ny pris, nå 100.000,- over det vi hadde fra den nå konkurs entreprenøren. Det var likevel ytterligere 100.000,- opp til den dyreste.

Så hvilken konklusjon kan trekkes fra denne erfaringen. Det kan lønne seg å være tidlig ute å sjekke markedet. Gjør grundig forarbeid med å sjekke referanser etc. Gå gjennom tilbudet med entreprenør og bruk internett til å sjekke tilbyderne. I tillegg er det relativt store prisforskjeller så det kan være mye å spare.

Dette gjelder også for elektrikere og rørleggere . Det er også her store forskjeller i tilbudene. Ofte er tilbudene fra dem svært omfattende så det er viktig å ha en klar bestilling i forkant. Det er likevel viktig å gå nøye gjennom tilbudene som kommer inn og sammenlign slik at de for det første inneholder det du vil ha og at tilbudene er like slik at de lar seg sammenligne.

Da det enda er en stund til arbeidene tar til og alle eksterne oppdragstakere skal i ilden er det for tidlig å trekke noen konklusjoner, men vi kommer til å dele erfaringer og gode råd.