torsdag 31. januar 2013

Vår kontakt med Saltdalshytta

Etter noe leting på nett og i katealoger falt til slutt valget på en Slatdalshytte av typen Aurora 970. Dette var den hyttemodellen som vi kunne enes om og som i utgangspunktet tilfredsstilte de krav vi stilte til vår familiehytte. Vi besluttet derfor å ta kontakt med Saltdalshytta for å få mer innformasjon og et tilbud.

Etter en noe kronglete innledende runde, som nok skyldtes misforståelser og ikke uvilje, fikk vi kontakt med selger og avtale om å møtes.

I møtet med selger presentert vi noen mindre endringer som vi ønsket. Samtidig fikk mange gode råd på veien i forhold til arbeidet med å sette opp hytten.

Vi har blitt godt fulgt opp med raske tilbakemeldinger på endringer vi har ønsket, nye tegninger og pristilbud. I tillegg har vi fått tips og råd på hvilke leverandører som kan benyttes på ulike deler av totalleveransen.

Vi fikk blant annet hjelp fra selger til å få inn tilbud på støping av plate og oppsett av råbygg, som vi ønsker utført av andre. Vi valgte, naturlig nok, det billigste tilbudet. I ettertid har så denne aktøren "gått under jorden" og vi har ikke lyktes å få tak på vedkommende. Vi har derfor vært nødt til å innhente nye tilbud og gjennomgå prosessen på nytt. I etterpåklokkskapens lys var tilbudet meget godt og vi burde kanskje ha kvalitetsikret dette bedre. Et godt tips er derfor å sjekke tilbud nøye og ikke bare velge det som er billigst. I vårt tilfelle løser dette seg nok greit, men hadde tidshorisonten vært kortere kunne det ha ført til forsinkelser.

Vi har innhentet tilbud fra rørleggere og venter også på tilbud fra elektrikkere. Vi håper derfor å ha på plass avtaler med alle eksterne leverandører i løpet av kort tid. Fra før har vi inngått avtale om planering og utgraving av tomt.

Vi har så langt bare gode tilbakemeldinger å gi på det arbeidet som er gjort fra Saltdalshytta. På den annen side skal det sies at hytta ikke er levert så her er enda et stykke igjen for vi kan gjøre opp endelig status.

Slik er endelig tegning på hytten etter noen justeringer av orginaltegning